Ekodorp is een biologische boerderij in het Groene Hart. Op het bedrijf wordt biologische A2 melk geproduceerd en groene energie opgewerkt door middel van een biogas installatie. Kringloop en dierenwelzijn staan centraal in de bedrijfsvoering die de familie van Dorp hanteert. 


Nieuws van de boerderij!